Boj a výzbroj

Způsoby boje

Boj zbraní

Boj zbraní je veden pouze řádně vyměkčenou a organizátory schválenou zbraní do zásahových ploch protivníkova těla. Zásahové plochy tvoří celé tělo s výjimkou hlavy, krku a rozkroku. Každý platný zásah do zásahové plochy působí postavě zranění (není-li chráněna zbrojí či jiným způsobem), přičemž o platnosti zásahu vždy rozhoduje zasažený. Boj neschválenou zbraní je považován za hrubé porušení pravidel.

Boj probíhá neživotovým systémem (aka šatrhem), takže veškeré zásahy zbraní působí zranění tak, jako by tomu bylo ve skutečnosti. Lehké pošimrání čepelí vám pravděpodobně mnoho neudělá, ale bude bolet, zatímco silný úder hravě vyřadí nechráněnou končetinu nebo vás pošle rovnou k zemi. Podoba zranění se pak odvíjí od zbraně, kterou jste byli zasaženi. Spolu s touto skutečností je třeba si uvědomit, že boj je fatální záležitostí, a i když přežijete s určitými zraněními, ta se nemusí obejít bez následků.

Platnému zásahu musí předcházet řádný nápřah nebo použitá technika. Kydlení, šimrání a plácání čepelí a další prasečiny nebudou považovány za platný zásah a pokusy o takový zásah mohou být protivníkem ignorovány. Veškeré projektily palných nebo střelných zbraní se o cíl musí zastavit, v případě, že proletí dál se jedná o škrábnutí.

 • Zásah do končetiny působí lehké zranění a vyřazuje končetinu z dalšího používání.
 • Zásah do trupu způsobuje těžké zranění a pád do agónie (viz zranění a smrt).
 • Raněného ležícího v agonii je možno dorazit a tím jej definitivně zabít – symbolickým probodnutím, explicitním useknutím hlavy a tak dále.
 • Zásah palnou zbraní (loktarkou, petardovkou) kamkoliv způsobuje těžké zranění.
 • Pro udělení těžkého zranění lukem jsou třeba dva zásahy do trupu.
 • Bodat je povoleno pouze dýkou bez tuhého jádra nebo tyčovou zbraní s dostatečně měkkou a pružnou hlavicí.
Boj beze zbraně

Boj beze zbraně je veden mechanikou filmové rvačky, přičemž veškeré údery jsou pouze fingované a vaší intencí není dát protivníkovi skutečně do zubů. Snažte se proto minimalizovat riziko možného úrazu zvýšenou opatrností. Uvědomte si, že kromě způsobu vyřizování účtů je rvačka také show pro ostatní a čím lépe ji zahrajete, tím více se pobavíte nejen vy, ale i vaše okolí. Rvačka nepůsobí zranění jako zbraně, nicméně s ohledem na charakter úderů může způsobit nevolnost (žaludek), malátnost, omráčení (hlava) a v neposlední řadě i vyčerpání, pokud dostanete naloženo až příliš, přičemž není od věci hrát i další drobné úrazy, jako krev crčící z rozbitého nosu, vyražený zub, pohmožděniny a další.

Bezpečnost a kontakt v boji

Hráč je povinen se v boji přizpůsobit protivníkovi a prostředí, zejména v blízkosti skalisek, u krajů schodišť a u cimbuří hradeb. To znamená, že po zuby ozbrojený bijec surově nezmasí křehkou dámu beze zbroje netlumeným úderem. Dojde-li k boji nad schodištěm nebo u okraje hradby (kde může hrozit pád z několika metrů), je na místě boj přirozeně přesunout do bezpečnější lokality, nebo v případě potřeby přerušit hru, boj přesunout o pár metrů a dokončit jej.

V boji je povolen přiměřený kontaktní boj. Je povoleno chytat zbraň za nezásahové plochy (jílec, toporo, dřevec). Je povoleno protivníka chytat a povalovat a je proto vhodné počítat s pár šťouchanci do žeber. Je přísně zakázáno užívat úderů, kopů, lámání končetin, nejrůznějších technik, chvatů, které přímo vedou ke zranění, přičemž jejich neúmyslné použití v zápalu boje je důvodem k přerušení boje a uklidnění situace, úmyslné použití pak důvodem k vyloučení ze hry. Bojujte s ohledem na zdraví svoje i protivníkovo, pro zábavu z dobrého souboje, nikoliv pro potěchu z expedování co největšího počtu osob na nejbližší chirurgii.

Na určitých místech hradu (bude upřesněno před hrou) platí z bezpečnostních důvodů zákaz boje.

Boj v noci

V noci lze z bezpečnostních důvodů bojovat pouze tam, kde bude herní prostor dostatečně osvětlen. V případě boje mimo dostatečně osvětlené prostory lze bojovat pouze zbraněmi bez tuhého jádra.

Výzbroj

Zbraně

Všechny zbraně budou při schvalování zkoušeny i na svých majitelích.

Chladné, dřevcové a tupé zbraně

Všechny zásahové plochy zbraně musí být vyměkčeny a nesmí obsahovat žádné ostré hrany. V případě dřevcových a toporových zbraní je třeba, aby byla vyměkčena alespoň třetina dřevce nebo topora pod hlavicí zbraně, v případě hole určené k boji pak oba konce hole (celkem cca polovina z celkového rozměru). Délka zbraní je řešena následovně (počítá se nejdelší měřitelný rozměr):

 • Jednoruční zbraně: Do 100 cm.
 • Obouruční zbraně: Nad 100 cm.

Obouruční zbraně lze jednou rukou ovládat pouze za účelem krytí a jakýkoliv zásah soupeře se v takovém případě nepočítá jako zásah dostatečný k udělení zranění.

Rovněž vás prosíme, abyste se při výběru zbraně drželi settingu hry, původu vašeho charakteru, estetické stránky věci a v neposlední řadě zdravého rozumu – i my se jej budeme při schvalování vybavení držet. Hnusy typu světelných mečů, zbraně narychlo opatlané stříbrnou tejpou nebo nedostatečně měkčené zbraně nebudou do hry vpuštěny.

Palné zbraně

Povoleny jsou pouze zbraně (pušky, pistole) na bázi loktarky (potatogunu) nebo petardovky. Munice musí být vyrobena z měkkého materiálu (ideálně molitan) a nesmí obsahovat pevné jádro. Pro zachování estetického dojmu doporučujeme nosit plechovku deodorantu v měšci, váčku nebo jiném podobném obalu. Pro petardovky je nejsilnější povolená munice malý pirát.

Střelné zbraně

Střelné zbraně zahrnují kuše a luky. Povoleny jsou zbraně do nátahu maximálně 15 kg, přičemž šípy musí být na hrotu opatřeny bambulí z měkkého materiálu o minimálním průměru alespoň 5 cm. Uvažte prosím, že vzhledem k dobovému zasazení se k boji užívá hlavně kuše coby levnějšího a tiššího ekvivalentu mušket. Luk je téměř výhradně zbraní lovců zvěře, nikoliv válečníků, a proto si vyhrazujeme právo luk nevpustit do hry, pokud se nám nebude zdát důvod jeho přítomnosti. Doporučujeme konzultaci před akcí.

Zbroje a štíty

Zbroje

Vzhledem k settingu se doporučujeme při výběru vaší zbroje řídit zemí, odkud vaše postava pochází – každá země je inspirována trochu jiným obdobím, obecně ale platí, že plné pláty á la vrcholný středověk prakticky nepotkáte, a pokud, pravděpodobně to bude rytíř nějakého řádu – a věřte, že v takovém případě budou jeho plechy váš nejmenší problém.

 • Anhalt, Galacie, Marna: Landsknechti – kyrys, přilba, ramena, chrániče stehen/rukou
 • Navairre: Třicetiletá válka – kyrys, přilba, ramena, chrániče stehen/rukou
 • Freiwold: Raný středověk, prošívanice, kroužkové zbroje
 • Gorodina: Středověk, prošívanice, polopláty nebo kroužky
 • Daerwydd: Mix mezi třicetiletou válkou a rudými kabáty nebo highlandery (podle původu) – možnost kyrysu, přilby a lokálních chráničů
 • Řádoví rytíři: Plné pláty, výjimečně samotné kroužkové zbroje, zbraně dle řádu
 • Lapkové a málo majetní: Prošívanice, kožené zbroje s kovovými doplňky atd. Co dům dal.

Platí, že zbroj vás chrání pouze na místech, kde reálně kryje vaše tělo, přičemž podle odolnosti jsou rozlišeny dva typy zbrojí.

Lehké zbroje jsou kožené zbroje nebo prošívanice/gambesony a další. Vydrží

 • tři seky dýkou,
 • jeden zásah jednoruční zbraní.

Těžké zbroje jsou všechny kovové zbroje. Vydrží

 • tři zásahy jednoruční zbraní / výstřely z luku,
 • jeden zásah obouruční zbraní / výstřel z kuše,
 • poskytují imunitu vůči úderům dýkou.

Pokud zbroj dostane výše uvedený počet zásahů nebo je zničena herní mechanikou (oznámí hráč, který ji používá), přestává krýt danou část těla (trup, záda, rameno, …) a je potřeba ji opravit u kováře. Pokud přečká boj neproražena, po boji se tento počet resetuje a v dalším boji je zbroj plně funkční.

Štíty

Stejně tak doba odzvonila i štítům a klasické štíty zpravidla nebudou vpuštěny do hry nejen proto, že jsou passé jako silon, ale rovněž proto, že se snažíme o dynamičtější a akčnější boj, což oťukávání v řadách poschovávaných za štíty poněkud znemožňuje. Ze štítů jsou proto povoleny pouze pukléře. Hrany pukléře musí být opatřeny měkčením; pukléřem je povoleno se pouze krýt, nelze jej využívat k výpadům vůči protivníkovi. Pukléř by měl být široký zhruba na tři dlaně (měřeno podle dlaně majitele).

Zvláštní výjimky

I přes určitá omezení se může najít výjimka, a pokud jste přesvědčeni o tom, že vaše postava může z jakéhokoliv důvodu užívat vybavení, které zcela nezapadá do nastaveného settingu, můžete se pokusit tento důvod před námi obhájit (vaše postava je válečník z Freiwoldu a chtěli byste klasický kulatý štít). Nicméně tak čiňte dopředu, před samotnou akcí, na místě na takovou diskusi nebude brán zřetel.