Léčitelství

Svět není zrovna přívětivé místo k životu a nikdy nevíte, kdy se vám příhodí něco nepěkného. Aby vaše utrpení nebylo věčné, jsou tu felčaři, kteří i za použití banálních prostředků leckdy svedou doslova divy. Mezi léčiteli můžete najít felčary a chirurgy.

Felčařina

Felčař či mastičkář, lidový léčitel, vyzná se v bejlí, mastech, odvarech, běžných nemocech a dokáže poskytnout první pomoc či vás nějak provizorně zalátat. Jako felčar budeš potřebovat ampule, nějaké nádobí na masti a pár obvazů, případně trochu náčiní (jehlu a nit na zašití ran).

Felčar umí:

 • vyrábět masti a odvary z bylin
 • vyznat se v nemocích a otravách
 • poskytnout první pomoc (prodlouží trvání agonie o 10 minut, postavu lze bezpečně transportovat)
 • ošetřit lehká zranění (sečné rány, zlomeniny končetin)
 • ošetřit lehká živelná zranění (popáleniny, omrzliny)

Chirurgie

Chirurg se vyznačuje především znalostí anatomie a trauma léčby. Ví, kde a jak říznout, co zašít, aby dal zraněného nebožáka dohromady. Díky znalosti anatomie dokáže ošetřit i vnitřní zranění. Chirurg by se měl vyznat v bylinách nebo alespoň v bylinných (a alchymistických) odvarech a lektvarech, které mu mohou pomoci s ošetřením či operací. Jako chirurg budeš potřebovat obvazy a nejrůznější nářadí vhodné pro felčařinu – skalpely, svorky, kleště, pilu a další.

Chirurg umí:

 • poskytnout první pomoc (prodlouží trvání agonie o 10 minut, postavu lze bezpečně transportovat)
 • ošetřit sečné rány a zlomeniny
 • operativně ošetřit vnitřní poranění
 • ošetřit jakákoliv zranění způsobená živlem
 • resuscitovat čerstvě exitovaného pacienta

Způsob ošetření

Sečné/tržné zranění

 • Vzniká zásahem sečnou zbraní nebo magicky.
 • Vyžaduje dezinfekci rány, zašití a obvázání.

Zlomenina

 • Vzniká zásahem tupou zbraní do místa, kde je kost (končetina, hrudní koš…) nebo magicky.
 • Vyžaduje dlahu nebo podobný způsob fixace.

Vnitřní zranění

 • Vzniká bodnutím do trupu, zásahem střelnou nebo palnou zbraní, zásahem tupou zbraní do trupu, nebo magicky.
 • Zásah palnou zbraní do postavy beze zbroje se počítá jako čistý průstřel. Při zásahu do zbroje je potřeba kulku vytáhnout.
 • Vyžaduje operativní zásah.

Živelná zranění

 • Vznikají popálením, podchlazením nebo poleptáním.
 • Vyžadují léčení konkrétním způsobem (zpravidla vyžadují použití odpovídající byliny).

Délka ošetření

Standardní doba léčení jakéhokoliv zranění je 1 hodina, po kterou musí být hráč v klidu. Tuto dobu lze zkrátit použitím vhodných prostředků (bylinou, lektvarem) na minimum 15 minut.