Tvorba postavy

Pro usnadnění tvorby základní kostry postavy vám zašleme link na online formulář, který vás stručně provede světem a pomůže vám se v něm zorientovat. I přesto doporučujeme alespoň projít lore světa a udělat si o něm nějakou představu, abyste do něj mohli vaší postavu uvěřitelně zasadit.

Důležitou složkou je vaší postavy je původ, který ovlivňuje i jazyk, kterým by měla postava mluvit. Všechny postavy na Teře mluví řečí, která má podobný základ (v našem případě čeština), a vždy se nějak domluví. Jazykové rozdíly jsou vyjádřeny pomocí přízvuků (němčina, italština, ruština, …). Tím nechceme říct, že během hry máte mluvit celou dobu jako tatar, ale je vhodné tu a tam okořenit vaší mluvu trochou cizího přízvuku a začlenit do ní pár výrazů z jazyka odpovídajícího původu postavy.

Zcela určitě je pro hru potřeba vědět, že se píše listopad roku 872 (dle Královského kalendáře) a těleso spadlo do Eulenburských lesů necelé tři týdny před samotnou hrou. Jeho plamenný ohon byl v Anhaltu viditelný již zdaleka, ale pozorovat jej bylo možné i z příhraničních oblastí Galacie, Gorodiny a Freiwoldu. Informace o jeho dopadu se tak rozšířila doslova rychlostí blesku – alespoň vzhledem k technologickým možnostem. První dobrodruzi a poutníci se tak k hradu začali sjíždět zhruba týden po tomto úkazu.

Vztahy mezi postavami

Jaké má postava vztahy s ostatními před začátkem hry se odvíjí od toho, zda je cizinec, nebo na Eulenburgu již nějakou dobu žije.

Cizinec mnoho dalších postav nezná. Vztahy s ostatními postavami budou tvořeny během workshopu před začátkem hry. Druhou možností je jet jako organizovaná skupina a mít dopředu vytvořené vztahy v rámci skupiny – nicméně vás prosíme, abyste to velikostí skupiny nepřeháněli.

Obyvatelstvo hradu a hradní posádka nezná cizince, ale zná sebe navzájem (alespoň od vidění a podle jména). Pokud chcete jet jako větší organizovaná skupina, mezi posádkou a obyvateli k tomu máte největší prostor. Během workshopu proběhne seznámení všech postav, které na hradě žijí a vytvoření vztahů mezi postavami, které nejedou ve skupině s ostatními.

Jak budete vztahy s ostatními rozvíjet během hry je čistě na vás, avšak berte v potaz, že mezi odlišnými skupinami lidí (podle národnosti, náboženství, postavení, …) často stojí bariéra zažitých předsudků – zejména v pokud jde o skupiny nesoucí si sváry z minulosti, jako jsou mágové a kněží nebo obyvatelé Anhaltu a Navairre. Avšak jak známo, nic není zcela černobílé, a často není nic takové, jak se může na první pohled zdát.