Úvod 1419

Na Eulenburgu uběhl rok. Rušný, pravda, neboť od pádu onoho tělesa se událo mnohé. Ačkoliv vesmířané z hradu odešli, říká se, že bytosti z nebes prýpozději sestoupily na Terru a začaly jednat s králi a velmoži. Jiní tvrdí, že se stále skrývají mezi námi, další zase, že nás jen pozorují z hvězd – a jsou i tací, podle nichž vlastně vůbec neexistují a jsou to všechno jen bludy.

Ačkoliv se po hlavních aktérech onoho prvního kontaktu s vesmířany, o němž koluje tolik zvěstí a legend, slehla země, nijak to nezabránilo tomu, aby se hrad stal stabilním cílem cestovatelů, poutníků, věštců a mnohých dalších – oním pověstným místem, kde došlo k Božímu zjevení a kdo ví čemu ještě. Stejně tak přibylo lapků, kteří se snaží přiživit na cestách kolem Eulenburgu, vyrojily se nejrůznější fanatické kulty a sekty vzývající vesmírné bytosti, a v neposlední řadě stvůry z černých zemí, které se začaly k hradu stahovat po pádu tělesa. Okolní cesty se díky nim všem staly nebezpečnějšími – jako by nestačilo, že se hrad nachází nedaleko čtyřmezí, kde Anhalt hraničí hned se třemi dalšími státy.

Hrad zaznamenal několik změn: Vedle hradu začala růst obchodní stanice se zájezdní putykou, kterou na pronajatém pozemku staví marnský kupec Heinrich – avšak pracovníci zatím spíš kopou do země, než že by stavěli. Co tam vlastně dělají ví asi jen čert a Gundenhar. V jedné z bran se usídlil nevěstinec, místo šedavých kšeftů a rozličných služeb, a kolem hradu se pohybuje několik žoldáckých skupin, které se nechávají najímat na ochranu tam, kde již hradní posádka nestačí. Magická škola zanikla a zůstala po ní pouze knihovna, avšak o to více posílila škola alchymistická.

Skoro se zdá, že na hradě samotném vládne idyla – nepočítaje obvyklý ruch na obchodní cestě a drobné pohraniční šarvátky je klid, který narušil jen nečekaný příjezd družiny lorda Huxleyho, která vypadá, že se chvíli zdrží – a v nastalém bezvětří rozptýlení z dalekého Daerwyddu přijde vhod. Pozornějším se ale zdá, že klidný cvrkot všedního dne je spíše tichem před bouří – a jediná otázka potom zní, co se semele tentokrát.