Zranění, smrt a stavy

Vaše postava má jen jeden život, a stejně tak i postava kohokoliv jiného. Veškeré stavy vaší postavy fungují docela stejně jako ve skutečnosti. Když vaši postavu někdo zraní, je zraněná, když onemocní, projevuje symptomy dané nemoci, když zemře, je zkrátka mrtvá.

Očekáváme, že pokud se vaší postavě něco přihodí, bude vaše RP na situaci přiměřeně reagovat. Vyhodnocení stavu vašeho charakteru necháváme čistě na vás a vašem zdravém rozumu – při škrábnutí dýkou není třeba umírat v agonii (pokud zrovna nebyla napuštěna neurotoxinem), a stejně tak není vhodné s probodnutou plící atakovat rekordy Usaina Bolta. Vsázíme proto na váš zdravý rozum a poctivost.

Zranění

Jsou pro usnadnění rozlišena na lehká a těžká:

  • Lehká zranění jsou zásahy do končetin a lehká zranění trupu – pokud váš sixpack v souboji lehce olízne čepel dýky, pravděpodobně nepůjde o smrtelné zranění, ale bolet to nejspíš bude.
  • Těžká zranění působí jakýkoliv plný zásah do trupu (viz část popisující boj a další mechanismy).
  • Platí, že pokud vaše postava utrží tři lehká zranění, sčítají se tato lehká zranění v jedno těžké.
  • Pokud utržíte těžké zranění, upadáte do agonie, viz níže.

Konkrétní podoba zranění se odvíjí od zásahu zbraní – poranění mečem vypadá jinak než zásah sekerou či drtivou zbraní. Lehké i těžké zranění vám může stejně dobře způsobit kouzlo, přičemž to, co se vám stalo, vám oznámí dotyčný mág při úspěšném seslání.

Agonie a smrt

Pokud se vaší postavě přihodilo těžké zranění, upadá do agonie. Ve stavu agonie nemůžete dělat nic, než naříkat bolestí, volat o pomoc, skuhrat, plazit se stranou pryč z boje, ležet rozpláclí na zemi v bezvědomí a tak dále. V agonii ležíte přibližně po dobu pěti minut. Pokud jste do agonie upadli během boje, který ještě pokračuje, tento odpočet běží od jeho ukončení, nebo přesunu do jiné části hradu, než ve které se zrovna nacházíte vy.

Pokud jste během pěti minut stabilizováni poskytnutím základního ošetření, můžete si do doby, než zemřete, připočíst 15 minut k dobru. Pokud se vám během pěti minut nedostane pomoci, vaše postava umírá a léčitel má cca 3-5 minut na to, aby vás stihl resuscitovat, pokud je toho schopen. Pokud není, po uplynutí této doby umírá postava definitivně.

Pokud je vaše postava ve stavu agonie doražena (dobodnutím, podříznutím, …), umírá rovněž.

V obou případech si několik minut poležíte coby mrtvola (v případě dění kolem vyčkáte konce scény, zejména je-li vaše mrtvola zájmem dalších hráčů) a následně se s rukou na hlavě odeberete do orgoviště, kde vyčkáte příchodu organizátora, aby s vámi danou situaci vyřešil. Podle situace ve hře (či vlastní volby) pak můžete pokračovat ve hře s dalším charakterem, nebo jako CP.

Uvědomte si, že smrt postavy je nezvratná záležitost a je třeba se podle toho zařídit. Ve světě Terry neexistuje způsob, jak vrátit definitivně mrtvým postavám život, a to ani za pomoci zázraků nebo magie. Stejně tak berte v potaz skutečnost, že smrt by měla být až posledním řešením problémů – jednak z hlediska herního zážitku pro ostatní (ne, opravdu není zábavné dát si za cíl bezúčelně vybít celý hrad), jednak proto, že vražda je podle Anhaltského práva tvrdě trestána. Smrt postavy by neměla být bezúčelná, a pokud se už někoho rozhodnete zabít, pokuste se to udělat tak, aby to byla zábava i pro váš cíl.

Zvláštní stavy

Vyjma zranění se mohou přihodit další stavy, které ovlivňují vaši postavu. Pokud se vám takový stav přihodí, pokuste se vaši hru co nejvíce tomuto stavu přizpůsobit.

Stavy těla

Malátnost – motání hlavy, rozmlžené vidění, nejistá chůze s občasným klopýtnutím.

Nevolnost – bolesti břicha a hlavy doprovázené občasným zvracením.

Opilost – nejistá chůze, nejistý jazyk, případně zvracení za výstřihy svých bratří a sester. Jaká je míra alkoholu potřebná k tomu opít vaši postavu je čistě na vás.

Omráčení – prosté bezvědomí bez trvalých následků. Pokud není řečeno jinak, trvá 2 minuty.

Vyčerpání – fyzická a (nebo) psychická únava, klížící se oči, touha najít si teplé místo, kam člověk může zapadnout a nevědět o světě.

Spánek – hluboký a klidný. Spící postava může být probuzena různými způsoby – fackou, kýblem vody, lechtáním, …

Otravy a nemoci – většina otrav a nemocí se sama o sobě projevuje skrze další symptomy, které se vždy dozvíte v případě konkrétní nemoci. Stejně tak je může doprovázet některý z dalších zde vyjmenovaných stavů.

Stavy mysli

Halucinace – vidiny, slyšiny, přeludy, zkrátka změněné vnímání všech smyslů, které se odehrává pouze v hlavě postavy a není skutečné, postava však na ně reaguje tak, jako by skutečné bylo. Vždy je přesně řečeno, co postava vidí, slyší nebo cítí).

Změna emoce – vůči někomu či něčemu nebo spontánní, nevázaná na situaci či osobu; postava považuje emoci za vlastní.

Kontrola mysli – ovládání akcí konkrétního jedince za pomoci kouzla, přičemž ovládající musí vydávat jasně pochopitelné a splnitelné příkazy, které nevedou k sebepoškození či sebevraždě postavy (pokud není řečeno jinak). Kontrolovaný považuje příkazy za své, netuší, že mu byly vnuknuty.

Požehnání a prokletí – nejrůznější projevy boží moci. Obé trvá určitou dobu, často ohraničenou spíše určitou událostí než časovým limitem. V případě požehnání událostí, při níž se jeho efekt „vyčerpá“, v případě prokletí událostí, která vede k jeho zlomení – zejména ta musí však musí být reálně splnitelná.

Živly a další magické stavy

Živelné stavy trvají tak dlouho, jak určuje sesilatel.

Žár – postava hoří, a musí se uhasit (udušením ohně, vodou, …). Hoří tak dlouho, jak určuje sesilatel, pokud se do té doby neuhasí, utrží těžké zranění (čím kratší doba hoření, tím prudší je žár).

Past – postava se nemůže hnout z místa.

Mráz – postava se nemůže hnout. Je přimrazena k zemi částí, který se jí dotýká, a je jí uděleno lehké zranění (omrzlina).

Kyselina – postava je poleptána kyselinou, po uplynutí doby je zničena její zbroj a je jí uděleno lehké zranění. Kyselinu lze smýt vodou.