Anhalt

Uspořádání: Absolutní monarchie v čele s králem

Vládce: Alberich Hagen von Egenburg

Znak: Zlatý orel na rudém poli

Náboženství: Anhaltská trojice (Gundenhar, Sigurfried, Irunn), Venalla (minoritně), Bog (minoritně)

Významná města: Altburg (hlavní), Egenburg, Saarenheim, Harne

Přízvuk: Německý

Anhaltské království je doslova srdcem kontinentu. Byť sousedí téměř výhradně s velikostně i početně většími státy (vyjma Marnského a Lodarského knížectví), drží si svoji výsadní pozici díky technologické převaze, bezpečným obchodním stezkám i silnému patriotismu. Pokud lze něco nazvat archetypální vlastností anhaltských, je to smysl pro řád, povinnost a čest, hrdost na vlastní zemi a víra v Trojici, zejména Gundenhara, praotce Anhaltu. Nicméně, vždy se najde výjimka, a co není na očích… vždyť to znáte sami. Anhaltští jsou i přesto bodří, přátelští a otevření. Pro džbán dobrého piva nemají nikdy daleko a svou pohostinností jsou známí stejně jako alergií na urážení domoviny. Jsou schopní vyjít prakticky s každým, kdo projeví trochu dobré vůle, ale snad nikdo nechce potkat Anhalťana podrážděného nějakou levotou. Jistá (ne)vypočitatelnost, občasná paličatost a prudkost jsou vlastnosti, které jim stejně dobře hrají do karet, jako proti nim samým – třeba v případě Marnského knížectví, které na Anhaltské tvrdohlavosti vydělat cenná území.

Královské vojsko samo vzbuzuje u sousedů dostatečný respekt k tomu, aby si s Anhaltem nechtěli vojensky začínat, nehledě na skutečnost, že mušketa či jiná zbraň je v Anhaltu v podstatě ukazatelem společenského statutu a doma ji má prakticky každý a ke všemu ji umí ovládat. Anhaltským zbrojířům jde na ruku i skutečnost, že se území království nachází cenné nerostné zásoby a jen máloco se musí draze dovážet odjinud. Univerzity v Altburgu a Egenburgu jsou známé široko daleko a na studia se do nich sjíždějí učenci z celého kontinentu, aby se přiučili od nejlepších inženýrů, techniků a fyziků na kontinentu. Zvučné jméno mají i magické a alchymistické fakulty, avšak učencům z Navairre se v tomto ohledu rovnat nemohou – i proto, že univerzity jsou do určité míry pod vlivem Jednoty, pročež je univerzitní působení až příliš zatíženo náboženským akcentem, než bývá jinde na kontinentu zvykem.

Hlavní slovo ve věcech víry má v zemi Jednota Anhaltská, neboli Einhein Anhalt, církev stojící nad řády všech tří Anhaltských bohů: praotce Gundenhara a jeho dvě děti Sigurfrieda a Irunn. Jednota drží silné postavení ve věcech státu a snaží se dobývat vliv na úkor univerzit, se kterými soupeří o moc. Ačkoliv má chvíli na vrch ta či ona strana, jejich vzájemný souboj je v podstatě vyrovnaný, přičemž současný král se rovněž snaží držet rovnováhu mezi oběma stranami. Vyjma Trojice se od hranic s Gorodinou šíří víra v Boga, a v jižním Anhaltu je v příhraničí s Galacií několik míst, kde převažuje víra v bohyni Venallu.