Anhalt

Statut: Absolutní monarchie v čele s králem

Král: Alberich Hagen von Egenburg

Významná města: Altburg (hlavní), Egenburg, Saarenheim, Harne

Jazyk: Silný německý přízvuk

Anhaltské království je doslova srdcem kontinentu. Byť sousedí téměř výhradně s velikostně i početně většími státy (vyjma Marnského a Lodarského knížectví), drží si svoji výsadní pozici díky technologické převaze, bezpečným obchodním stezkám i silnému patriotismu. Pokud je něco, co spojuje takřka všechny Anhaltské, je to smysl pro řád, povinnost a čest, hrdost na vlastní zemi a víra v Gundehara, praotce Anhaltu. Nicméně, vždy se najde výjimka, a co není na očích… vždyť to znáte sami.

Královské vojsko samo vzbuzuje u sousedů dostatečný respekt k tomu, aby si s Anhaltem nechtěli vojensky začínat, nehledě na skutečnost, že mušketa či jiná zbraň je v Anhaltu v podstatě ukazatelem společenského statutu a doma ji má prakticky každý a ke všemu ji umí ovládat. Anhaltským zbrojířům jde na ruku i skutečnost, že se území království nachází cenné nerostné zásoby a jen máloco se musí draze dovážet odjinud. Univerzity v Altgradu a Egenburgu jsou známé široko daleko a na studia se do nich sjížději učenci z celého kontinentu, byť občas je univerzitní působení až příliš zatíženo náboženským akcentem, než bývá jinde na kontinentu zvykem.

Anhaltští jsou i přesto bodří, přátelští a otevření. Pro džbán dobrého piva nemají nikdy daleko a svou pohostinností jsou známí stejně jako alergií na urážení domoviny. Jsou schopní vyjít prakticky s každým, kdo projeví trochu dobré vůle, ale snad nikdo nechce potkat Anhalťana podrážděného nějakou levotou. Jistá (ne)vypočitatelnost, občasná paličatost a prudkost jsou vlastnosti, které jim stejně dobře hrají do karet, jako proti nim samým – třeba v případě Marnského knížectví, které na Anhaltské tvrdohlavosti vydělat cenná území.

Vyjma Gundenhara uctívají Anhaltští ještě jeho potomky, Sigurfrieda a Irunn. Vyjma nich se od hranic s Gorodinou šíří víra v Boga a v jižním Anhaltu je několik míst, kde převažuje víra v Galackou bohyni Venallu.