Víra

Náboženství Terry je rozdrobené a nejednotné. Prakticky každý národ, snad kromě má svého boha či bohy, ke kterým se hlásí – snad s výjimkou Freiwoldské federace, kde má pomalu každá ves svého boha nebo patrona, a Marnského knížectví, kde se víra v peníze a zisk z dobrého obchodu ukázala být praktičtější než víra v kteréhokoliv boha.

Nepočítaje Gorodinu a tamní Cerkve edinojho a istinejho Boga, mají všechny národy vyjma hlavních bohů i řadu vedlejších, kteří však ve společnosti nehrají až tak významnou úlohu a obvykle jde o bůžky, které vzývají jen určité skupiny lidí, ať již jde o konkrétní řemesla nebo území. Většina království je rovněž nábožensky relativně snášenlivá. Ačkoliv sama propaguje své náboženství, ke kterému se hlásí, de iure toleruje šíření jiných bohů. To už však nelze tvrdit o kněžích víry oficiálně uznávané státem, kteří se snaží šířit jméno svého boha, jak je to jen možné. Ze zákona sice nemohou bránit šíření jiné víry, nicméně způsobů jak někoho umlčet je stále spousta a náboženské půtky jsou zejména v pohraničních oblastech poměrně běžnou záležitostí.

O řadě kněžích by se dalo říct, že jsou jen zvěstovatelé svého boha, pastýři oveček a tak dále, a jejich vliv, byť může být nezanedbatelný, je především sociální. Jsou však kněží, kteří jsou doslova obdaření bohem, a mají moc ve jménu svého boha žehnat i proklínat jiné, a ve velmi vzácných případech vykonávat doslova zázraky.

Božský dar však má svou cenu a v lecčem se podobá životu mága. Jakkoliv by na sebe tihle dva mohli cenit zuby v nevraživé při, stejně tak dobře by si mohli poklábosit o svých zdravotních strastech. Život kněze nadaného boží mocí je kratší a provází jej řada útrap, které se s věkem stupňují rychleji, než bývá u většiny populace obvyklé: Pomalá regenerace a léčení organismu, vypadávání vlasů či zubů, revma, s přibývajícím věkem vyšší riziko nemoci nebo chronické bolesti, to vše jsou běžné zkušenosti nejednoho požehnaného kněze.

Proč se tak děje se neví – někteří tvrdí, že je to cena za zázraky, které kněží činí pro jiné. Zlí jazykové tvrdí, že původ celého problému leží jinde, avšak zatím zůstávají pouze u tvrzení, protože zatím není znám žádný výzkum nebo pitva, která by se tímto problémem zabývala. Jisté pouze je, že když má kněz štěstí, po vykonání obzvláště silného projevu boží vůle na místě padne vyčerpáním.