Vesmířané

Níže uvedené informace o tom, co jsou vesmířané zač lze považovat za obecné znalosti – něco, co se někdy někde v nějaké formě měla šanci doslechnout každá postava – přičemž vaší představivosti při vymýšlení nových a třeba ještě fantasknějších historek a fám meze neklademe. Pokud si vaše postava něco pamatuje z loňského ročníku, pak jí vzpomínky zůstávají a může s nimi naložit jak uzná za vhodné. Pokud na Eulenburgu loňský ročník vaše postava nebyla a měla by podle nás přesto vědět něco konkrétnějšího, pošleme vám takovou informaci před samotnou hrou.

Lidé z hvězd, příchozí z nebes, zvěstovatelé, andělé, démoni, vetřelci, pozorovatelé, cizáci, či zkrátka vesmířané. Uplynul rok od doby, kdy se lidé Terry dozvěděli o existenci někoho, kdo nepřišel z jejich světa, nýbrž… no, vlastně nikdo pořádně neví odkud. Ani jestli to celé není jen legenda, báchorka na strašení malých dětí, aby byly včas v posteli a necouraly se po lukách a lesích.

Ti, kteří první kontakt zažili, si pamatují své – avšak veškeré další zvěsti a informace o událostech z Eulenburgu rychle zalila mlha nepřesností, smyšlenek, fám a protichůdných informací. Kdo to vlastně je? Co tu dělali? Jsou tu ještě vůbec? A jestli ne, vrátí se? Jedni tvrdí, že nebeští pozorovatelé sestoupili z nebes, prý ale hovoří jen s vyvolenými – s králi, vládci, velmoži. Další, že se jen stáhli, a stále Terru pozorují tak, jak to dělali do teď. Jiní říkají, že přišli na Terru, aby vysvobodili lid z hladomorů a válek, a ve všech zemích zavládl blahobyt. Zvěstovatelé lepších zítřků a naděje, kdy člověk nebude potřebovat světských statků a všeho na Teře bude dostatek. Tyto a podobné myšlenky daly vzniknout několika sektám a kultům, od vesměs mírumilovných, až po militantní, které se aktivně snaží připravovat půdu pro příchod svých spasitelů a rebelovat proti stávajícím strukturám.

Naproti tomu se formují myšlenky, že tito podivní lidé přišli Terru prachsprostě ovládnout pomocí tajemného spiknutí – protože na první pohled vypadají všichni jako běžní lidé, kolují historky o tom, jak mají tito vesmířané za lubem uhranout obyčejné vesničany a měšťany, a v ten pravý moment jim kouzlem připomenout, kdo je jejich nový pán, aby se vzepřeli svým současným vladařům. Rovněž se ale objevují zvěsti, že je to celé jen fraška, lži, které se nikdy nestaly, žádní vesmířané nikdy nebyli. Konspirace, která má oblbovat lid a odvádět pozornost od zkorumpovaných vládců. Masová halucinace, šílenství mysli způsobené podle některých teorií výpary z oné komety, která dopadla k Eulenburgu, podle jiných připravenou akcí, jenž měla sabotovat dění na hradě. A vedle hlasů, že návštěvníci z nebes jsou ve skutečnosti Gorodinci, které Bog poslal ze svého nebeského království zpět na zem se ozývají hlasy, že to celé spískala Gorodina. Proč? Kdo ví. A v neposlední řadě se mezi prostým lidem vyskytuje vcelku pragmatický názor – srát na vesmířany, když musím od rána do večera dřít na poli nebo někde jinde, s čímž mi nějací mužíčci z nebe nepomohou.