Černé země

Černé země, území nikoho a ničeho. Sic název je daný spíše barvou zákresu v mapách, skutečnost není o moc růžovější: Černá země je označení pro zpustlé území, od malých o velikosti lesa až po rozsáhlá území o rozloze celých knížectví, v nichž přežívají pouze ty nejodolnější druhy fauny a flóry, pokud vůbec nějaké, v případě větší rozlohy se jedná de facto o pouště.

Ačkoliv černé země leží na královské půdě, fakticky jsou tyto bezútěšné kraje zemí nikoho; přízračná divočina obývaná existencemi tak děsivými, jaké si jen lidská mysl dokáže představit, monstry z bájí a příběhů, jimiž se straší zlobivé děti, země legendárních pokladů a pohádkového bohatství, které údajně skýtá. Vyjma povídaček je však cílem lidské spodiny: vrahů a vyhnanců stejně jako roztodivných kreatur, na těle pokroucených a znetvořených lidí, pro ty všechny jsou kraje bezvládí útočištěm – před královskými zákony, před nevraživými pohledy davu, před lynčem, vidlemi a pochodněmi. Proslýchá se, že v některých černých zemí existují celé osady a města obývaná těmito lidmi, avšak neexistuje mnoho lidí, kteří by tyto povídačky mohli potvrdit nebo vyvrátit.

Z nemnohých expedic je však o černých zemích přece jen něco známo. Prve, černé země jsou podle všeho výrazně magicky aktivní. Jsou nalezištěm magicky aktivních hornin a minerálů, které využívají jak mágové, tak alchymisté. Během expedic bylo zaznamenáno a pozorováno množství magických anomálií – mnohdy z blízkosti, která byla pro některé z pozorovatelů doslova smrtelná, ať již na místě, nebo během relativně krátké doby od setkání s takovou anomálií (a nejzdravější není ani dlouhodobý pobyt v černých zemích, ať již anomálii potkáte nebo ne). A v neposlední řadě – černé země pomalu ustupují zdravé krajině, což potvrzují i historické záznamy z kronik, tak magické experimenty snažící se o urychlení ozdravného procesu krajiny.

Tak či onak, do mrtvých zemí se nikdo nehrne, dokud nemá jistotu alespoň přiměřeného bezpečí, vidiny královského bohatství po návratu domů, nebo rezervované místo na katově špalku.