Navairre

Uspořádání: Absolutní monarchie v čele s králem

Vládce: Jean Roland de Navairre

Znak: Stříbrný jednorožec na purpurovém poli

Víra: Čtveřice, Venalla

Významná města: Rennaires (hlavní), Touraise, Palais

Přízvuk: Francouzský

Navairrské království se rozprostírá na západ od Anhaltu, efektivně odděleno pásy černé země a Marnským knížectvím. Navairre se od svého poněkud germánského souseda liší snad ve všech směrech a spojuje je jen vzájemná nevraživost. Dokud nejde o obchod s vidinou slušného zisku, jsou si Anhalt s Navairre blízcí asi tolik, co oheň a voda.

Disciplínu, řád a důraz na technologii kontruje Navairre ležérností, v rámci kontinentu nebývalým požitkářstvím a jako jedna z mála zemí i přívětivostí vůči magii. Navairre sice není magokracie jako Baradon, nicméně kromě Baradonu se jediná další čistě magická univerzita nachází právě v tomto království a Navairrští mágové jsou sami o sobě pojem, který okolní království drží na uzdě od přílišných snah o zisk královského území.

Z pohledu většiny národů jsou Navairrští přehlíživí, marnotratní a fintiví. Ne nadarmo se sousloví „nechovej se jako navarrec“ se ve všech zemích krom Navairru považuje za urážku. Pomineme-li tyto vlastnosti, ať již domnělé či skutečné, jsou Navairrští galantní a velmi zvláštním způsobem cílevědomí. Vědí, čeho a jakým způsobem chtějí dosáhnout, přičemž do svých plánů započítávají i takové drobnosti, jako je dostatečná doba na oběd, sklenici dobrého vína (kterým je Navairre vyhlášený), pečování o svůj zevnějšek nebo laškování s opačným pohlavím, přičemž jsou dostatečně flexibilní pro změnu plánů, je-li toho zapotřebí.

Kromě toho jsou Navairrští navýsost vztahovační, a i nevinný žert občas berou jako urážku nejhrubšího zrna, čímž si vysloužili pověst nebetyčných sucharů. Nejrozšířenějším náboženstvím je víra v jednoho (nebo vícero) ze čtyř bohů, Sophuse, Minervu, Viatrix a Eireiana, velmi známá a oblíbená je však i Venalla.