Magie

Nadpřirozené jevy jako je magie a její účinky bohužel není možné zahrát se všemi vizuálními účinky tak, jak bychom rádi, proto je třeba se držet určitých mechanik, které nám umožní je alespoň simulovat. Z podstaty věci je magie závislá na roleplayingu jak mága, tak hráče, který je cílem kouzla – čím lépe se vám podaří magii a její účinky ztvárnit, tím více budete mít ze hry vy, i vaše okolí.

Co pro hraní magicky aktivní postavy budete potřebovat a používat:

  • Váš osobní magický grimoar – knihu o rozměru cca A5 (může být i větší). Do této knihy budete zapisovat veškerá kouzla a znalosti, které se vaše postava naučí. Jakou knihu si seženete necháváme na vás, čím fešnější, tím lepší.
  • Měšec se žetony, představující vaší magickou moc. Měšec a startovní žetony od nás dostanete při registraci, další žetony budete získávat během hry.
  • Paměť, neboť sesílat kouzla z otevřené knihy není zrovna nejpohodlnější, obzvlášť když máte naspěch.
  • RP a představivost – neboť jak již bylo řečeno, bez obého se magie moc dobře zahrát nedá.

Magická moc a sesílání kouzel

Každý mág je povinen u pasu nosit měšec, který dostane při registraci. V měšci má uložen určitý počet žetonů, které představují jeho magickou energii, kterou může použít k sesílání kouzel. Jeden z žetonů je vždy černý, všechny ostatní žetony jsou bílé.

Ve chvíli, kdy chce hráč seslat kouzlo, odehraje sesílání kouzla, při kterém poslepu hmátne do měšce a vytáhne z něj jeden žeton, který ukáže v ruce tak, aby jej viděl on i jeho cíl(e), případně další přítomní. Pokud vytáhne bílý žeton, kouzlo úspěšně seslal, pokud vytáhne žeton černý, kouzlo selhalo.

V případě úspěšně seslaného kouzla hráč odkládá bílé žetony z váčku bokem (do jiného váčku, kapsy) tak dlouho, dokud mu ve váčku nezbudou jen dva žetony (jeden bílý a jeden černý, tedy 50% úspěšnost seslání kouzla), které v něm budou vždy. Při každém selhání je sesílateli uděleno lehké zranění, které nelze vyléčit a odezní po půl hodině.

Sesílání kouzel má svá specifika:

Lze kouzlit pouze na cíl, který hráč jasně vidí, a který je schopen za použití svých hlasivek srozumitelně informovat o efektu kouzla. Rovněž při každém seslání musí být pro cíl zřetelně viditelný žeton informující o úspěchu/neúspěchu. Zřetelné oznámení efektu je obzvlášť důležité, neboť jde o informaci podstatnou nejen pro cíl kouzla, ale i pro kolemstojící, kteří mohou na vaše činy reagovat.

Regenerace moci

Pokud je mág relativně v klidu a nepoužívá magii, jeho magická moc přirozeně regeneruje rychlostí jeden žeton za 15 minut. Cílenou čtvrthodinovou meditací, při které se mág soustředí pouze na regeneraci své moci, doplní všechny vyčerpané žetony. Moc lze rychle regenerovat i dalšími prostředky, jako jsou lektvary, drogy a další radosti (či strasti).

Učení formulí a kruhy moci

Každá magická postava zná na počátku hry jen několik kouzel z oboru, kterým se zabývá. Pokud se chce naučit něco, co neumí na začátku hry, musí hledat magické almanachy nebo svitky, které takové znalosti obsahují. Pokud postava nalezne almanach, lze z něj kouzlo přepsat do svého grimoaru, a almanach pak lze použít znovu. Magický svitek lze takto použít pouze jednou a po zlomení pečeti je nepoužitelný. Aby se mág kouzlo naučil, musí jej ověřit mistr magie, přičemž pokud mág zapsal kouzlo špatně, pak se jej nenaučil a musí se o to pokusit znovu. Mág se může učit pouze kouzla z oboru, který ovládá.

Magickou moc určuje kruh, kterého mág dosáhl. Kruhů je celkem pět, a aby mág mohl postoupil na další, musí se naučit alespoň tři nová kouzla ze stávajícího kruhu magie, a musí se naučit jednu magickou teorii kruhu, na který chce postoupit, ze které jej poté mistr magie vyzkouší. S každým postupem na další kruh získává mág dva žetony. Pokud se chce mág naučit obor, který neovládá, potřebuje se naučit pouze magickou teorii prvního kruhu daného oboru.

Dalším zdrojem moci jsou magické artefakty, kameny moci a další předmět, které dočasně propůjčují určitý počet žetonů navíc nebo jinak upravují užívání vaší magie tak dlouho, dokud je máte při sobě.

Krátkodobě lze magickou moc navýšit určitými poživatinami, zejména magickými drogami.