Umunn

Zřízení: Absolutní monarchie v čele s Chánem

Vládce: Nur-Addin Bahram au Bosporii

Znak: Zlatý drak na zeleném poli

Náboženství: Jedda, šamanismus

Významná města: Bospori (hlavní), Izimar, Noikos, Euchuresti

Přízvuk: Arabský

Brána Východního světa, začátky východních písků, země koní, nájezdníků, jinověrců, barbarů, kteří požírají vlastní děti, przní ženy civilizovaných národů a mužům sekají údy coby válečné trofeje. Alespoň tak vidí Umunnský chanát běžný vidlák žijící v Gorodině, Galacii nebo v kterékoliv další zemi na západ od Umunnu. Minimálně část z toho již dávno není pravda, a některé hanlivé přívlastky nikdy ani nebyly – zejména ta část s dětmi.

Pravdou je, že Umunn za sebou má výbojnou minulost, během níž území chanátu často měnilo hranice spolu s tím, jak se kdysi kočovný kmen Umunnů přesouval z východu na západ – ty se ustálily zhruba před třemi až čtyřmi sty lety, alespoň podle zápisů z kronik. Ačkoliv Umunni zvolili usedlejší styl života, jejich láska ke koním, výbojnost a horkokrevnost jim zůstaly, stejně jako mnohé tradice, které by se daly pro změnu stylu života považovat za přežité.

Stejně tak je Umunnský chanát známý coby země kávy, čokolády, divného ovoce a dalších exotických libůstek, které se na západě příliš nevídají, a v neposlední řadě i vědy. Ačkoliv Umunn nedisponuje vyspělou technikou a vzdělání tam není kdovíjak rozšířené, alchymistická škola v Bospori má na západě jméno skoro tak silné jako její konkurence v Navairre a za léčiteli do Izimaru jezdí do učení celá řada zápaďanů.

Náboženstvím Ummunu je Jedda – jakkoliv v porovnání se pevnou vírou v západní bohy připomíná spíše chuchvalec tradic, pověstí a veskrze praktických znalostí zajišťujících přežití v nehostinných krajinách, než organizované náboženství. Významnou roli mají v Umunnu i místní šamané, kteří dokáží rozmlouvat s duchy živlů.