Ostatní země

Lodar

Malé knížectví při severní hranici Anhaltu a Navairre, na západě hraničící s Daerwyddem, známé hlavně pro své námořnictvo a život spojený s mořem – velkou část knížectví tvoří souostroví ležící severně od Daerwyddu. Původně jedna z vyspělejších součástí Freiwoldské federace se před šedesáti lety odtrhla poté, co místní kníže usoudil, že federaci přináší víc, než federace jim. Lodar přes noc vyhlásil samostatnost zakládající úmluvě navzdory, což se Freiwold snažil neúspěšně intervenovat – jednak proto, že Lodar měl na moři jasnou převahu, jednak proto, že okolní státy nepovolily průchod Freiwoldských vojsk přes jejich území. Ačkoliv Freiwold se nějakou dobu pokoušel o připojení Lodaru, nakonec rozpor skončil smírem a uzavřením obchodních smluv.

Po odtržení se díky výhodnému postavení a vyhlášené neutralitě ještě posílilo význam obchodního centra severu. Knížectvím proudí obchodníci a zboží prakticky z celého kontinentu, proto nepřekvapí, že se na jeho území mísí různé zvyky. Ačkoliv místní nezapomínají na své kořeny, které je přivedly do Freiwoldské federace, rychle si osvojili moderní technologie z Anhaltu, Galacie nebo Daerwyddu, stejně jako některé jejich zvyky, avšak namísto vytlačení původních zvyků spíše obohatili stávající kulturu o nové prvky.

Baradon

Malá, uzavřená země ležící daleko na severu, magokracie nechvalně známá povýšeným přístupem vůči Freiwoldským i dalším národům stejně jako bezbřehým pragmatismem, absencí jakéhokoliv náboženství, svobodou v bádání a výzkumu a vyspělou technologií. Baradon se díky své vládě a postoji k většině států těší postavení černé ovce Terry, což mu vlastně mu to vyhovuje – nikoho příliš nezajímá, co se na severu v Baradonu děje a Baradonská vláda se ve většině případů nezajímá o okolní svět a je soustředí se především na své vnitřní záležitosti. Ačkoliv se v poslední době začíná proslýchat o tom, že se v Baradonu mění poměry a garnitura začíná pomýšlet na expanzi, bojová síla se spoléhá hlavně na mágy, kterých kolem a kolem není mnoho. Ostatně, aktuální strategie přežití spočívá v sázce na vlastní podivínství a pověst – takže nehrozí, že by do jejich země jakýkoliv příčetný Freiwolďan kdy strčil nos.

Jediná ambasáda Baradonu se nachází v Lodaru, se kterým země udržuje obchodní vazby, nicméně to jsou veškeré oficiální styky s okolními státy. Freiwoldští tvrdí, že často vidí jejich lodě odplouvat kamsi na sever, kde už je podle nich jen pustina. O Baradonských se toho mnoho neví – vzhledem k jejich dobrovolné izolaci a netajeném zájmu o magii, alchymii a opovrhování vírou existuje více povídaček, než známých skutečností, pokud jste se o téhle prapodivné zemi vůbec kdy doslechli.

Atalonie

TBD

Domrathie

TBD

Za Umunnem a dál na východ

Říká se, že Umunn je branou Východu, první z východních zemí Jeddy, chánů a šáhů, věčných písků, legendárních písečných červů a spalujícího horka – a je to v podstatě pravda, ačkoliv těch několik málo jedinců, kteří měli a mají odvahu cestovat dále za Umunn vám nejspíše bude vyprávět báchorky, kterým stejně neuvěříte. Na druhou stranu, východ je zdrojem často neocenitelných, luxusních komodit – koření, čajů, kávy, nejrůznějších tabáků, hedvábí, exotické zvěře. V neposlední řadě jsou alchymisté Východu a léčitelé právem jedni z nejlepších na světě, často srovnatelní s učenci nejlepších univerzit Navairre či Anhaltu.

Za západním mořem

Co je za západním mořem se mnoho neví. Nedaleko pobřeží Domrathie se směrem na západ nachází několik obydlených souostroví, avšak dále na západ byla podle učenců donedávna jen pustina – a podle těch odvážnějších druhý konec Východních zemí za Umunnem. Avšak po nedávné útočné výpravě, která zasáhla západní pobřeží Navairre museli tento názor přehodnotit s ohledem na to, že útočná výprava připlula ve zvláštních lodích pobitých ocelí a z výslechu zajatých vyplynulo, že s Umunny potažmo dalšími východními chanáty a královstvími nemají společného ani zbla, nýbrž pochází z jakéhosi Hlavního města.