Obecná pravidla

Solringar je larp pro účastníky starší 18 let. Dodržujte během akce zákony ČR a nařízení organizace. Během hry dodržujte pravidla hry, hrajte fér.

Obvykle je pravidlo 0 jednoduché: Za prvé, jsi-li blb, zůstaň doma. Za druhé, organizátor má vždycky pravdu. Nicméně jsme na hradě, kde platí několik dalších základních pravidel, přes která nejede vlak a jejichž porušení může vést až k vyloučení ze hry:

 1. JE ZAKÁZÁNO MANIPULOVAT S OHNĚM BEZ SVOLENÍ ORGANIZÁTORA.
 2. KOUŘENÍ JE ZAKÁZÁNO S VÝJIMKOU MÍST K TOMU URČENÝCH. TO SE TÝKÁ I VODNIC, VAPŮ, IQOSŮ, E-CIGARET A POD.
 3. JE ZAKÁZÁNO ÚČASTNIT SE AKCE POD VLIVEM DROG ČI V OPILÉM STAVU (o míře opilosti rozhoduje organizátor s možnou asistencí alkotesteru).
 4. JE ZAKÁZÁNO LÉZT PO HRADBÁCH A CIMBUŘÍCH.

Herní území

 • Hra se odehrává v areálu hradu Sovince (hradní nádvoří, interiéry, příkop kolem hradu). Je možné, že některé krátké části hry se budou odehrávat mimo hrad v okolních lesích.
 • Většina exteriérů hradu je přístupná, výjimky budou označeny černožlutou páskou.
 • Ubikace a toalety jsou neherní.
 • Je zakázáno opouštět hrad bez svolení organizace (a to i v případě, že chcete opustit hrad z herních důvodů).

Ubytování

Většina z vás bude ubytována v ubikacích hradu. Všechny ubikace jsou neherní prostor, proto tam neřešte herní věci, zbytečně se tam nezdržujte a neschovávejte před hrou. Na ubikacích se chovejte ohleduplně, obzvláště v noci. Každý hráč má přidělenou jednu postel a nerozvaluje se na cizí posteli, pokud ho tam někdo nepozval. Stejně tak si dávejte pozor, aby svými věcmi neprasili cizí postel nebo omylem nelezli do cizích věcí.

Průběh hry

 • Příjezd je 17.11. během dne, ideálně do 18.00.
 • Hra bude probíhat od středečního večera (17.11.) do pátečního pod/večera (19.11.).
 • Po příjezdu na hrad budete ubytováni, k následné registraci se již dostavte v kostýmu a s vybavením ke schválení.
 • Hra pro vás začíná bezprostředně po registraci a schválení výbavy. Až do plného zahájení hry bude hra probíhat v soft modu (tj můžete hrát a dostat se do svých rolí, nicméně byste neměli řešit nic vážného, co by mohlo vyústit v jakýkoliv konflikt).
 • Oficiální zahájení hry bude ve středu večer.
 • Hra běží NONSTOP až do ukončení v páteční pod/večer.

Přerušení hry

Pokud je potřeba hru přerušit nebo zvolnit, lze to udělat následujícími způsoby.

Růžový chameleon

Pokud se hra dostává do situace, která vám začíná být nepříjemná (fyzicky, psychicky či obojí), nicméně nechcete scénu zcela stopnout, můžete dát spoluhráči signál pomocí hesla “RŮŽOVÝ CHAMELEON”. V ideálním případě heslo zakomponujte do dialogu tak, aby se hra nemusela zastavit, ale váš spoluhráč pochopil, že by měl zmírnit, nebo se pokusit vyřešit situaci jinak a tím vás dál nevystavovat nepříjemným podnětům dřív, než situace přeteče v Rudou stop.

Rudá stop

Pokud nemůžete pokračovat z jakéhokoliv důvodu ve hře (fyzické či psychické nepohodlí, zranění, vyhrocená situace v nepřehledném nebo nebezpečném prostředí, které může vést ke zranění atd) a potřebujete ji zastavit, učiníte tak hlasitým zvoláním hesla “RUDÁ STOP!”, čímž se ukončí veškerá aktivita vůči tomuto hráči a všichni přítomní hráči v okolí okamžitě přestanou ve své činnosti. Hráč, který heslo použil musí vysvětlit, proč tak učinil, aby se situace vyřešila, případně vyřeší situaci s organizátorem.

Pokud dojde k situaci, k níž je potřeba zdravotník, volá se “ZDRAVOTNÍK”, nikoliv felčar, medik atd. Pokud není žádný zdravotník v okolí a stav zraněného to umožňuje, je zraněný neprodleně přesunut na orgovnu.

Ve hře bude přítomen psycholog. Pokud budete potřebovat pomoc v tomto ohledu, hledejte Briny (většinou ji najdete coby statického organizátora na prvním nádvoří). Všichni zdravotníci a psychologové budou představeni před hrou.

Předměty osobní (s)potřeby

Nádobí

COVID DISCLAIMER

 • Z hygienických důvodů každý jí a pije pouze ze svého a své nádobí si taky sám umyje. V hradních ubikacích najdete tekoucí vodu, houbičku i jar.
 • Každý účastník si veze své vlastní nádobí a příbory. Stylové.
 • Organizace je v případě nouze schopna po dobu hry zapůjčit kameninovou misku nebo skleněný krigl, které si dotyčný podepíše a po konci akce vrátí.
  • Tohoto nádobí je ale pouze omezené množství, proto na tuto možnost NESPOLÉHEJTE. Rovněž nejsme schopni zapůjčit příbor.

Stravování

Stravování je součást hry a je součástí registračního poplatku. Není potřeba si na akci vozit vlastní jídlo (s výjimkou zvláštních diet z důvodu alergií atd., které se domluví před hrou), na akci není dostatek prostoru, kde by bylo možné jídlo připravovat. Jídlo a nápoje (limo, čaj, kafe, pivo, víno) lze sehnat herně, za herní měnu, a je zajištěno organizací. Pitná voda je k dispozici na všech ubikacích a toaletách.

Neřesti jako tabák či alkohol organizace až na výjimky nezajišťuje. Pokud si na akci přivezete neřest vlastní a chcete ji dostat do hry, je potřeba ji zhernit – koupit u některého z obchodníků, dovézt karavanou, případně vyrobit (pokud se bude ve hře vyskytovat někdo, kdo to bude umět). S ohledem na přítomnost alkoholu ve hře si dovolujeme připomenout základní pravidlo č.3.

Osvětlení

S ohledem na zákaz ohňů je povoleno pouze LED osvětlení – LED svíčky nebo LED lucerny. Nepoužívejte během hry moderní osvětlení (baterky, halogeny atd.) vyjma řešení krizových situací (viz Rudá stop). Doporučujeme osvětlení nepodcenit – stmívá se brzy a hrad je plný nerovností, schodů a dalších zákeřností. Pokud od nás máte přidělené zázemí v herní zóně, bude mít osvětlení, ale doporučujeme si přivést stylové osvětlení navíc, které pomůže dotvořit atmosféru.

Herní předměty a rekvizity

Ve hře naleznete mnoho herních předmětů a rekvizit, které budete moct použít. Na toto konto máme několik poznámek:

 • Rekvizity a další herní předměty nepoškozujte, neničte. Nejen, že tím někomu zničíte věc, ale taky možná i část hry.
 • Pokud už něco zničíte, nestrkejte hlavu do písku a přiznejte se k tomu.
 • Pokud potkáte něco, s čím přesně nevíte jak interagovat (platí zejména pro elektroniku), zeptejte se organizátora, jak s danou věcí naložit.
 • Pokud se u nějakého předmětu ve hře předpokládá, že bude rozbit a je to v pořádku, dozvíte se to předem.