Obecná pravidla

Solringar je LARP pro účastníky starší 15 let. Účastníci mladší 18 let budou do hry vpuštěni pouze s písemným souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce.

Účastníci jsou povinni po dobu trvání akce dodržovat zákony ČR, stejně tak jsou povinni po dobu trvání akce respektovat slovo organizátora a řídit se jím.

Účastníci jsou povinni používat zdravý rozum a nechovat se jako hovada.

Oheň a osvětlení

V CELÉM AREÁLU HRADU JE ZAKÁZÁNO MANIPULOVAT S OTEVŘENÝM OHNĚM BEZ SVOLENÍ ORGANIZÁTORA.

KOUŘENÍ JE ZAKÁZÁNO V CELÉM AREÁLU S VÝJIMKOU PRVNÍHO NÁDVOŘÍ.

Za účelem přenosného osvětlení mohou hráči během hry používat:

  • LED svíčky a lucerny s LED svíčkami (výrazně doporučujeme),
  • lucerny na svíčku nebo na olej (lampový), které jsou bezpečně uzavíratelné a v případě pádu nehrozí, že nám podpálí hrad.

Lucerny na svíčku a olej projdou z bezpečnostních důvodů schválením při registraci.

Výrazně doporučujeme přinést si vlastní osvětlení!

Průběh hry a herní území

Hra se odehrává v areálu hradu Sovince (hradní nádvoří, interiéry, příkop kolem hradu). Během hry je zakázáno opouštět herní prostor, stejně tak se snažte omezit vcházení do neherních prostor hradu.

Hře předchází registrace a workshop, během nějž budou vysvětleny pravidla a herní mechaniky.

Hra započne ve čtvrtek ve večerních hodinách po registracích a workshopech a bude končit v sobotu (pod)večer. Hraje se non-stop, stravování je součástí hry.

Po dobu hry jsou účastníci povinni být oděni v herním kostýmu a řídit se pravidly hry.

Herní předměty a rekvizity

Ve hře naleznete mnoho herních předmětů a rekvizit, které budete moci použít. Prosíme vás, abyste rekvizity obecně nepoškozovali a neničili (zejména v případě těžko opravitelných případech, jako je třeba keramická miska), řada z nich totiž může být zapůjčená, což by pro nás v případě poškození či zničení znamenalo finanční výdaje navíc. Některé herní předměty však bude za určitých okolností možné reálně ničit – které přesně vám sdělíme během workshopu před hrou.

Doporučujeme vám si přivézt i vlastní předměty, které budete využívat – zejména misky, poháry a další nádobí. Lucerna není od věci. Pro kněží je vhodným doplňkem kniha modliteb či hůl, pro mága kniha, do níž bude zapisovat své znalosti. Alchymista se neobejde bez alchymistického nádobí (vlastní ampule jsou základ). Obchodník cokoliv, s čím bude kšeftovat – a pokud máte v plánu si zahrát obchodníka všeho druhu, nebojte se nám napsat. Jsme připraveni vám pomoci s realizací vašich nápadů, pokud to bude v našich silách.

Kostým

Po celou dobu hry je hráč povinen nosit herní kostým, který si na akci přiveze. Kostým by neměl obsahovat viditelné moderní prvky (moderní obuv je třeba zakrýt – kožešinou, hadrem, …), stejně tak by měl odrážet původ a postavení vaší postavy.

Přerušování hry

Hra poběží nonstop, avšak občas se se stane, že je potřeba tempo hry zvolnit nebo probíhající scénu zastavit úplně a vyřešit mimo charaktery, než je možné dále pokračovat ve hře. Zároveň nechceme hráče omezovat jinak, než jejich zdravím rozumem, nicméně si jsme vědomi toho, že občas může i v dobré víře jít o zdraví spoluhráčů, ať již fyzické nebo duševní, aniž by si to hráč sám v danou chvíli uvědomil. Respektujeme, že každý má své hranice, kam až je ochoten ve hře zajít, nastaveny jinak a proto máte jako hráči dvě možnosti, jak hru zvolnit nebo rovnou zastavit.

Zvolnění hry

Pokud se hra dostává do situace, která je vám nepříjemná (pánové se při mučení nechali trochu unést, coby zatčeného vás smýkají směrem k žaláři víc, než by bylo vhodné nebo když se na vás ten fousatý strýček lepí až příliš), použijete heslo RŮŽOVÝ CHAMELEON. To je pro ostatní hráče signálem, že by měli ve vývoji situace zvolnit, nebo ji zkusit vyřešit jinak. Růžový chameleon nepřerušuje hru! V ideálním případě se heslo pokuste zakomponovat do věty tak, aby hra mohla volně pokračovat.

Zastavení hry

V případě zranění nebo nemožnosti pokračovat ve hře z jakéhokoliv jiného důvodu (fyzické či psychické nepohodlí, …) můžete hru zastavit heslem RUDÁ STOP a následně vyhledat organizátora či zdravotníka, který vzniklou situaci vyřeší.