Bojová pravidla

Systém

 • Každá postava má určitý počet fyzických a stínových životů. Obvyklý počet životů je 3 až 5.
 • Každý platný zásah (viz níže), který není vykryt zbrojí či jinou ochranou působí zranění. Zranění se hlásí jako “Za jedna/dva/tři…”. Pokud je zranění jiné než fyzické, hlásí se počet zranění a jeho typ jako “Za dva oheň”.
 • Pokud je součástí platného zásahu i heslo ohlašující určitý efekt, je potřeba jej oznámit rovněž.
 • Pokud počet fyzických životů postavy klesne na nulu, postava upadá do agonie.
 • Pokud počet stínových životů postavy klesne na nulu, postava upadá do bezvědomí.
 • Detaily pro fungování životů a zranění najdete v sekci Zdraví a smrt.
 • Detaily pro bojová hesla efektů najdete v sekci Perky a mechaniky.

Boj zbraní

 • Boj je veden měkčenými, bezpečnými maketami zbraní schválené organizací akce.
 • Platný zásah do zásahové plochy nevykrytý zbrojí nebo ochranou působí zranění (viz výčet zbraní níže). O platnosti zásahu vždy rozhoduje zasažený.
 • Jako platný zásah se počítá:
  • Zásah chladnou zbraní vedený řádným nápřahem.
  • Projektil (šíp, šipka, kule, vrhačka, magický projektil), který se zastaví o cíl a již nepokračuje dál.
 • Zásahová plocha činí celé tělo včetně vybavení (taštičky apod.) mínus hlava, krk, rozkrok. Je zakázáno útočit na nezásahové plochy.
 • V boji je povolen mírný kontakt:
  • Je dovoleno chytat štíty a zbraně za nezásahovou plochu.
  • Je povoleno chytat a povalovat protihráče s ohledem na okolní prostředí. Je zakázáno bít, lámat, kopat, nabíhat štítem a obecně používat techniky přímo vedoucí ke zranění.
  • Použití nepovolené techniky je příčinou k zastavení boje a uklidnění situace.
 • Hráč je povinen boj přizpůsobit protivníkovi a prostředí, zejména pokud:
  • Je jeho cílem očividně nebojová postava.
  • Se boj odehrává v blízkosti schodišť, cimbuří, skalisek a dalších rizikových prostředí, kde hrozí pád/zranění.

BOJ V NOCI:

 • Bojuje se pouze zbraněmi bez tuhého jádra, které jsou ohebné v celé délce.
 • Jsou doporučeny zbraně do délky jednoručních, tj. 100 cm.
 • Na zbraně se vztahují standardní pravidla ohledně zranění atd.
 • Je zakázáno používat palné a střelné zbraně, vrhačky, štíty.
 • Je zakázáno bojovat v rizikových prostorách (na okraji schodiště, u cimbuří, poblíž skalisek), která nejsou dostatečně osvětlena.

Chladné zbraně

Všechny zásahové plochy zbraně musí být vyměkčeny. Dřevcové a toporové zbraně musí mít vyměkčenou minimálně 1/3 dřevce/topora pod zásahovou plochou. Bodat je dovoleno pouze dýkou bez tuhého jádra nebo bodnou dřevcovou zbraní. Kategorie zbraní podle délky:

 • Krátké zbraně (dýky, sekerky etc): Do 40 cm.
 • Jednoruční zbraně: Do 100 cm.
 • Obouruční zbraně: Nad 100 cm. Pokud je zbraň ovládána pouze jednou rukou, lze se jí krýt. Případný zásah se vždy počítá jako neplatný. Vrchní rozměr je omezen vaší soudností. Pokud si nejste jisti, ptejte se organizace.

Chladné zbraně standardně zraňují za 1. Zranění lze zvýšit perkem či jiným bonusem. Maximální zranění chladnou zbraní je za 3.

Provizorní zbraně

Zbraně typu lahev, noha od stolu, váleček atd, které nejsou primárně určeny k boji. Celoměkčené zbraně bez tuhého jádra do rozměru zhruba 60 cm. Vždy zraňují pouze za 1 stínové.

Palné zbraně

Muškety, pistole, pušky, arkebuzy a další. Platný zásah palnou zbraní udílí fatální zranění a posílá do agonie.

Standardní technologie – jednoranné muškety a pistole. Běžné ve vyspělých státech (Anhalt, Galacie atd.), vzácné v méně rozvinutých (Gorodina, Freiwold).

 • Nerfky na šipky nebo rival míčky, do cca 120 FPS (35 m/s).
 • Loktarky (potato guny) na deodorant s municí bez tuhého jádra.

High-tech – víceranné zbraně v historizujícím/steampunk stylu. Velmi vzácné zbraně, bez předchozí domluvy nebudou vpuštěny do hry (a domluva neznamená, že ji schválíme na požádání).

 • Manuální nerfky (bez slam-fire nebo podobné mechaniky) nebo vícehlavňové loktarky.
 • Platí stejné limitace jako pro standardní tech.

Poznámka k technologiím: Ve hře se mohou ve velmi výjimečných případech vyskytnout i další technologie – full-auto či semi-auto elektrické nerfky, slamfire nerfky a další rychlopalná udělátka. Pokud se vám nějakým omylem dostanou do ruky, budete instruování, jak s nimi zacházet. Bez instrukcí nevíte nic a můžete je nanejvýš přenášet.

Střelné zbraně

Kuše a luky do nátahu 15 kg. Šipky/šípy musí být opatřeny měkkou hlavicí a pokud možno zakončeny rovnou plochou. Luk je zastaralá technologie využívaná pouze výjimečně. Bez předchozí domluvy s organizací nebude žádný luk vpuštěn do hry.

Všechny luky a kuše zraňují za 2 fyzické.

Vrhací zbraně

Celoměkčené krátké zbraně (dýky, sekerky) bez tuhého jádra. Zraňují za 1 fyzické.

Zbroje a štíty

Zbroje

Základní pravidlo zbroje je, že chrání pouze tam, kde je fyzicky přítomna. Zbroj kryje údery některými typy zbraní, ty nositel zcela ignoruje. Pokud není řečeno jinak, zbroj chrání pouze před fyzickým zraněním nebo před stínovým zraněním způsobeným zbraní. Zranění způsobené korozí ničí kovové zbroje do konce střetu, čímž zbroj přestává po zbytek souboje krýt (vždy je vyřazena zbroj na celém těle). Kategorie zbrojí jsou následující:

 • Lehké zbroje – prošívanice, kožené zbroje atd.
  • Kryjí seky krátkou zbraní (nikoliv bodnutí), vrhačky, ruční a provizorní zbraně.
 • Střední zbroje – kroužkové, lamelové a další kovové zbroje
  • Kryjí údery krátkými zbraněmi, jednoruční meče, výstřely z luku a všechny vrhací zbraně.
 • Těžké zbroje – kyrysy a další pláty
  • Kryjí všechny zásahy krátkými, jednoručními zbraněmi a střelnými zbraněmi. První výstřel palnou zbraní nebo první zásah obouruční zbraní.
  • Zničí je až druhý zásah korozí (zranění je ale uděleno standardně).

Štíty

Všechny štíty musí mít vyměkčené hrany obalením. Všechny štíty kryjí zásahy chladnými a střelnými zbraněmi. Štít je možné zničit (viz níže) – pokud postava stále drží zničený štít, každý platný zásah do štítu se počítá jako platný zásah do postavy.

Pukléře

 • Malé pěstní štítky do 30-35 cm v průměru.
 • Platný zásah palnou zbraní, korozí nebo ohněm přechází na nositele štítu a zároveň zničí štít, který není možné dále používat.

Velké štíty

 • NESTANDARDNÍ výzbroj, která bude schválena pouze po předchozí domluvě, pokud sedí k vaší postavě (řádového rytíře, bijce z Freiwoldu atd). Rozměr štítu není omezen, nicméně je dán předchozí domluvou.
 • Vydrží první platný zásah palnou zbraní, korozí nebo ohněm. Tento zásah nezpůsobí jeho nositeli zranění, ale štít zničí, takže jej není možné dále použít.

Boj beze zbraně

Boj beze zbraně je veden formou filmové rvačky, zpomaleně, fingovanými údery či kopy. Ve rvačce je možné používat celoměkčené provizorní zbraně bez pevného jádra jako lahve, nohy od stolu, boxery a další, kterými je možné bít podle pravidel pro boj zbraní do zásahových ploch. Rovněž je umožněn kontakt (chytání, povalování) s ohledem na okolí.

Rvačka přestává být rvačkou, vytáhnete-li na sebe zbraně, které zraňují za fyzické zranění. V ten moment přechází v souboj podle pravidel pro boj zbraní.

Rvačka slouží jednak k vyříkání si osobních účtů, především to však je show pro ostatní. Zahájení rvačky probíhá srozumitelnou výzvou, například větou „Takže ty se chceš rvát?!“, což druhá strana odsouhlasí. Během výzvy se určí, kdo má výhodu a podle toho všichni hráči sehrají rvačku. Kdo má na svojí straně výhodu, vítězí, přičemž za výhodu se považuje:

 • Perk „Rváč“. Aby hráč ukázal, jaký je rváč, během výzvy jednou nebo dvakrát udeří pěstí v dlaň. Víc úderů = lepší rváč. Jak dobrý rváč je vaše postava je určeno perkem.
 • Početní výhoda. V bitce, kde se rvou více než dva, rozhodují pouze počty.

Pokud jsou síly vyrovnané, rvačku odehrajte přirozeně improvizací, vítěz vyplyne ze situace. Kolik vaše postava snese odhadněte sami podle toho, jak na tom vaše postava zrovna je, a co se vašim protivníkům podaří sehrát za údery. V případě, že hráč ve výhodě se vlastní vinou dostane do nevýhodné situace (například mu podjede noha), přichází o svoje automatické vítězství a rvačka se dále odvíjí podle situace.

Vítěz rvačky určuje, co se děje s poraženým: Buď svého protivníka pošle do bezvědomí, nebo s ním učiní, co zrovna uzná za vhodné. Pokud není poražený ve rvačce omráčen, zbývá mu po jejím konci 1 stínový život. Zranění z rvačky představují pohmožděniny, modřiny, roztrženou kůži a pod., které časem zmizí. Je vhodné i tato zranění a jejich ošetření zahrát, nicméně nestojí žádné zdroje, jde pouze o váš roleplay.

Příklad rvačky: Gerhard a Ignác se zhádali u piva tak, že jejich hádka přerostla ve rvačku. Gerhard zahlásil “Tak ty se chceš rvát, Ignáci?!”, což Ignác odsouhlasil. Gerhard je známý rváč, proto během výzvy jednou udeří dlaní v pěst, aby soupeři ohlásil perk. Ignác gesto opětuje: Sice to je obyčejný stréc, ale už se stačil opít – a když se napije, tak se nezná, což mu říká jeho perk „Napitý rváč“.

Šance jsou tedy vyrovnané a oba hráči sehrají epickou hospodskou rvačku. Ignác na Gerharda pro dokreslení atmosféry vytáhne gumovou lahev, nicméně ze situace vyplyne, že Gerhard Ignácovi naloží co proto. Namísto, aby Ignáce omráčil, ho domláceného vyhodil z hospody, s varováním, aby mu dneska už nelezl na oči.