Gorodina

Statut: Absolutní monarchie v čele s králem

Král: Nikolaj Vasiljevič Dragunov

Významná města: Novgorod (hlavní), Orenburg, Vladoslavl

Jazyk: Silný ruský přízvuk

Gorodina. Širé pláně sahající daleko do vnitrozemí. Gorodinští jsou z minulostí známí svou výbojnou povahou, která jim na Freiwoldu a Galacii vymohla volný přístup až k Anhaltu. V současnosti ji však směřují především na východ a vůči jižním chanátům. Na Teře rovněž prosluli bohatýrskou povahou a občas až fanatickou zbožností v jejich jediného boha, kterého nazývají Bog.

Rozsáhlá území Gorodinského království jsou rodištěm nejlepších hřebců Terry a stejně tak patří k jejím nejplodnějším částem. Navzdory válce s Freiwoldem to byla právě Gorodina, která několik zemí federace později dokázala, pochopitelně za notně tučný obnos, zachránit před hladomorem. Zemědělství je, vyjma válčení, nejrozšířenějším zdrojem obživy Gorodinského království, které na úkor rozlohy není příliš rozvinuté a technologické výdobytky draze dováží z Anhaltu nebo Galaku, kam rovněž odchází často studovat, protože v Gorodině není jediná univerzita, která by stála za řeč. Kde zaostávají Gorodinští v pokroku, tam dohání ztrátu svými počty a fanatismem.

Cerkev edinojho a istinejho Boga šíří svoji víru nejen slovem, ale především i ohněm a mečem, což zapříčinilo expanzi víry v Boga i za hranice Gorodiny. Sami Gorodinští jsou však ve víře poněkud pokrytečtí, neboť na území království je možno šířit pouze a jedině víru v Boga, šíření jiných bohů je považováno za herezi a trestá se smrtí. Nicméně Gorodinští jsou schopni do jisté míry schopni (či ochotni) respektovat existenci dalších náboženství, i přesto se ale na jinověrce dívají spíše s despektem, pokud neprokáže jiné kvality, jež by bylo možno ocenit. Kromě víry potřebuje charakteristický Gorodinec v životě mít pořádek a držet se své cti. Sklony k černobílému vidění světa (kdo nekope s námi, kope proti nám) a smysl pro čest již zadělaly Gorodině na nejeden problém, ale pomohly rovněž navázat nejedno přátelství na život a na smrt.