Gorodina

Uspořádání: Absolutní monarchie v čele s králem

Vládce: Nikolaj Vasiljevič Dragunov

Znak: Stříbrný orel na modrém poli

Božstva: Bog

Významná města: Novgorod (hlavní), Orenburg, Vladoslavl

Přízvuk: Ruský

Gorodina. Širé pláně sahající daleko do vnitrozemí. Gorodinští jsou z minulosti známí výbojnou povahou, která jim na Freiwoldu a Galacii vymohla volný přístup až k Anhaltu. V současnosti ji však směřují dále na východ a vůči jižním chanátům. Na Teře rovněž prosluli bohatýrskou povahou a občas až fanatickou zbožností v jejich jediného boha, kterého nazývají prostě Bog.

Rozsáhlá území Gorodinského království jsou rodištěm nejlepších hřebců Terry a stejně tak patří k jejím nejplodnějším částem. Navzdory válce s Freiwoldem to byla právě Gorodina, která několik zemí federace později dokázala, pochopitelně za notně tučný obnos, zachránit před hladomorem. Zemědělství je, vyjma válčení, nejrozšířenějším zdrojem obživy Gorodinského království, které na úkor rozlohy není příliš rozvinuté a technologické výdobytky často draze dováží z Anhaltu nebo Galacie, protože místní výroba buď neexistuje, nebo zdaleka nedosahuje potřebných kvalit. Na univerzity do těchto zemí rovněž odchází místní učenci (mají-li na to dostatek financí), protože v Gorodině není jediná univerzita, která by stála za řeč. Nicméně tam kde zaostávají Gorodinští v pokroku, tam umazávají náskok soupeře svými počty a fanatismem.

Cerkev edinojho a istinejho Boga, nejmocnější organizace v celém Gorodinském království (prý dokonce mocnější než sám král), šíří svoji víru nejen slovem, ale také ohněm a mečem, což zapříčinilo expanzi víry v Boga i za hranice Gorodiny. Sami Gorodinští jsou však ve víře poněkud pokrytečtí, neboť na území království je možno šířit pouze a jedině víru v Boga, šíření jiných bohů je považováno za herezi a trestá se smrtí. Ačkoliv Gorodinští jsou schopni do jisté míry schopni (či ochotni) respektovat existenci dalších náboženství, na jinověrce se stále dívají spíše s despektem, pokud neprokáže jiné kvality, jež by bylo možno ocenit. Kromě víry potřebuje charakteristický Gorodinec v životě mít pořádek a držet se své cti. Sklony k černobílému vidění světa (kdo nekope s námi, kope proti nám) a smysl pro čest již zadělaly Gorodině na nejeden problém, ale pomohly rovněž navázat nejedno přátelství na život a na smrt.