Galacie

Statut: Absolutní monarchie v čele s královnou

Královna: Iustina Silvia II.

Významná města: Payanne (hlavní), Vareisse, Bisceglio

Přízvuk: Francouzský (sever) nebo italský (jih)

Galacké království (též Galacie, Galak) je podobně jako Navairre známá hlavně výborným vínem, ale i výbušnými povahami, které se odráží nejen v politice. Občas to i na venek vypadá, že Galacké království drží doslova jen silou vůle, neboť i když jsou Galačtí patrioti a vlastenci až za hrob, zároveň je žene horká hlava. Dokud nejde do úzkých a doslova neteče do bot, lenní páni jsou schopní handrkovat mezi sebou prakticky o cokoliv a snaha o odtržení nějaké části od království se dostavuje z nejrůznějších důvodů několikrát do roka – byť v naprosté většině případů leží pravá příčina takové šarády jinde než v touze po samostatnosti. Ať už na Galackém trůnu sedí kdokoliv, pravděpodobně to je nejtrpělivější člověk široko daleko.

Pokud něco udržuje Galacké pohromadě, je to v zásadě přátelské hašteření se sousedním Navairrem na západě a mnohem méně přátelské hašteření s Umunnským chanátem na východě. S Navairrskými převážně v dobré víře o to, kdo má lepší víno a krásnější děvy (pokud nepočítám vrtkavost hraniční marky, která je do map vždy zakreslována tak, aby bylo možno expandovat hranici, Galaku nebo Navairru podle toho, komu zrovna odpřísáhlavěrnost). Teokratický chanát má naopak spadeno na víno a krásné ženy, ale vyjma ně i na notný kus Galackého území, který mu svatosvatě patří, protože tak bylo řečeno v dávném proroctví.

Nutno však podotknout, že ani s jedním si Galačtí zas tak moc hlavu nelámou, neb v prvém případě jde o jakýsi status quo, v druhém pak o technologickou nadřazenost. Neexistovat Anhalt, nejspíš se všechny učené hlavy opíjí vínem na Galackých univerzitách. Byť nejsou proslulé úrovní dosahující té Anhaltské, na rozdíl od severních sousedů je tolik netíží aktivita církví nebo náboženských řádů ve prospěch svobodnějšího bádání a otevřenosti vůči magii.

Nejvyšší hodnotou je Galackým jejich vlastní svoboda a volnost, se kterou mohou řídit své činy. Nicméně právě ta je právě v kombinaci s horkou hlavou a občas až přemírou přirozené drzosti příčinou častých hádek a nedorozumění. Nejrozšířenější bohyní v Galacii je Venalla, nicméně rozšířená je i čtveřice Navairrských bohů a na severu Galacie je velmi známá i Irunn, Anhaltská bohyně vzdáleně podobná Venalle. I přes urputnou snahu Gorodinských kněží se zde víra v Boga nijak neuchytila.