Galacie

Uspořádání: Absolutní monarchie v čele s královnou

Vládce: Iustina Silvia II.

Znak: Tři stříbrné růže na černém poli

Božstva: Venalla, Navairrská čtveřice (zejména Viatrix a Eirenaios), Irunn (minoritně)

Významná města: Payanne (hlavní), Vareisse, Bisceglio

Přízvuk: Francouzský (sever) nebo italský (jih)

Galacké království (též Galacie, Galak) je podobně jako Navairre známá hlavně výborným vínem, ale i výbušnými povahami, které se odráží nejen v politice. Občas to i na venek vypadá, že Galacké království drží doslova jen silou vůle, neboť i když jsou Galačtí patrioti a vlastenci až za hrob, zároveň je žene horká hlava. Dokud nejde do úzkých a doslova neteče do bot, lenní páni jsou schopní handrkovat mezi sebou prakticky o cokoliv a snaha o odtržení nějaké části od království se dostavuje z nejrůznějších důvodů několikrát do roka – byť v naprosté většině případů leží pravá příčina takové šarády jinde než v touze po samostatnosti. Ať už na Galackém trůnu sedí kdokoliv, pravděpodobně to je nejtrpělivější člověk široko daleko.

Pokud něco udržuje Galacké pohromadě, je to v zásadě přátelské hašteření se sousedním Navairrem na západě a mnohem méně přátelské hašteření s Umunnským chanátem na východě. S Navairrskými převážně v dobré víře o to, kdo má lepší víno a krásnější děvy (pokud nepočítám vrtkavost hraniční marky, která je do map vždy zakreslována tak, aby bylo možno expandovat hranici Galacie nebo Navairru podle toho, komu zrovna markrabě odpřísáhl věrnost). Teokratický chanát má naopak spadeno na víno a krásné ženy, především pak na notný kus Galackého území, který mu svatosvatě patří, protože tak bylo řečeno v dávném proroctví… nebo to alespoň tvrdí tamní chán.

Nutno však podotknout, že ani s jedním si Galačtí zas tak moc hlavu nelámou, neb v prvém případě jde o jakýsi status quo, půtky s Navairrskými byly, jsou a budou, a v dohledné době s tím pravděpodobně nikdo nic nezmůže. V druhém pak jde o technologickou nadřazenost a trochu štěstí, jež pomáhá Galacii v obraně nad Umunnskými nájezdy. Je pravdou, že ty se v poslední době zmírnily, nicméně nebýt technologických výdobytků, nejspíš by Galacie dávno podlehla nesmírné moci Umunnských šamanů a legendární jízdě, jíž se málo co může rovnat. Nicméně kdyby přestal existovat Anhalt, nejspíš se všechny učené hlavy budou opíjet vínem na Galackých univerzitách. Byť ty nejsou proslulé úrovní rovnající se té Anhaltské, na rozdíl od severních sousedů je tolik netíží aktivita církví nebo náboženských řádů ve prospěch svobodnějšího bádání a otevřenosti vůči magii, což je pro nemalou část studentů při volbě univerzity důležitou vlastností.

Nejvyšší hodnotou je Galackým jejich vlastní svoboda a volnost, se kterou mohou řídit své činy. Nicméně právě ta je právě v kombinaci s horkou hlavou a občas až přemírou přirozené drzosti příčinou častých hádek a nedorozumění. Nejrozšířenější bohyní v Galacii je Venalla, nicméně rozšířená je i čtveřice Navairrských bohů a na severu Galacie je velmi známá i Irunn, Anhaltská bohyně vzdáleně podobná Venalle. I přes urputnou snahu Gorodinských kněží se zde víra v Boga nijak neuchytila.