Zdraví a smrt

Zdraví postavy

Zdraví vaší postavy je vyjádřeno fyzickými a stínovými životy, které znamenají, kolik postava snese jakého druhu násilí. Počet životů se pohybuje mezi 3 až 5, s perkem může mít postava i více.

Fyzické životy

Vyjadřují, kolik vaše postava snese “tvrdého” zranění. K tomu lze přijít snadno – někdo vaši postavu praští či řízne, upadne na dýku, bouchne jí v ruce lektvar, zákeřný mág na vás povolá kroupy. Fyzické zranění je třeba aktivně léčit. To umí felčar, případně nějaký kněz, mág, nebo některé přípravky lučebníků a alchymistů.

Pokud vás někdo zraní za fyzické zranění, hlásí “za 1/2/3” atd. Pokud počet životů postavy klesne na nulu, upadá do agonie.

Stínové životy

Vyjadřují „vůli“ vaší postavy, kolik ještě vydrží zátěže, než upadne do bezvědomí. Stínové životy ubírají nezdařená kouzla, boží vůle, mučení apod. Pokud vás někdo zraní za stínové zranění, hlásí “za 1/2/3 stín(ové)”. Pokud počet stínových životů postavy klesne na nulu, upadá do bezvědomí. Stínové životy není potřeba léčit:

 • Mimo boj se stínové životy samovolně regenerují rychlostí 1 stínový život za 15 minut. Postavy s perkem to mohou zvládnout i rychleji.
 • Meditací a podobnými technikami je možné regenerovat i rychleji. Pomoci mohou i procedury jako kvalitní masáž.
 • Nakopávák (přípravek od alchymisty, lučebníka, dobré kafe/čaj, …) může urychlit regeneraci nebo obnovit stínové životy instantně.
 • Každé ráno po probuzení se obnoví všechny stínové životy.

Stínové životy se NEobnovují, pokud je postava vyčerpaná nebo pod vlivem nemoci či otravy.

Živelná zranění

Vedle fyzického a stínového zranění existují čtyři typy živelných zranění, které zpravidla způsobuje magie, alchymistické výbušniny apod. Ty se hlásí při platném zásahu svým heslem, například “za 1/2/3 oheň”. Je důležité si pamatovat, zda živel zraňuje za fyzické nebo stínové, a pro potřeby felčara, jakým živlem jste byli zraněni, aby věděl, jak vás dát dohromady:

 • Oheň – způsobuje fyzické zranění a popáleniny.
 • Led – způsobuje fyzické zranění a omrzliny.
 • Blesk – způsobuje fyzické i stínové zranění.
 • Koroze – způsobuje fyzické zranění a ničí zbroj do konce střetu.

Agonie a bezvědomí

Agonie

Agonie je stav, v němž se postava nachází, když ztratí všechny fyzické životy a je jí doslova na umření. V agonii postava leží na místě, chrčí, drží si střeva, volá o pomoc nebo jinak projevuje své strádání podle toho, co se jí přihodilo. Její trvání není pevně dané – odhadem 10-15 minut, nicméně necháme na vás, jak dlouho bude mít vaše postava vůli bojovat o život. Předpokládáme, že sami dokážete zvážit, co vaše postava s ohledem na její zranění ještě vydrží a jak dlouho se v takovém stavu chcete plácat na zemi.

Pokud během této doby vaše postava není vyléčena, nebo alespoň stabilizována, umírá, tedy nastává smrt (podrobnosti níže).

Pokud se z agonie dostanete, pouze mlžně si pamatujete, co se s vámi během agonie dělo. Někdo vás někam táhnul, zíral na vás, hrabal se vám ve vnitřnostech, obíral vás. Nevíte kde, kdo, kam, co, jak nebo proč. V agonii vás může kdokoliv obrat o cokoliv, aniž byste byli schopni klást odpor.

Bezvědomí

Bezvědomí představuje bezvládný stav, v němž se postava nachází, přijde-li o všechny stínové životy. V bezvědomí postava bezvládně leží, nehýbe se a může ji tak kdokoliv obrat o cokoliv, co má zrovna u sebe.

Pokud není řečeno jinak, bezvědomí trvá 5 minut a po uplynutí této doby se z něj postava probere sama s 1 stínovým životem. Do uplynutí této doby lze postavě z bezvědomí pomoct proplesknutím, studenou vodou apod. Postava si nepamatuje posledních 5 minut před upadnutím do bezvědomí a pochopitelně ani dobu, kdy byla v limbu.

Dorážení

Postavy v agonii a bezvědomí lze dorazit v podstatě jakýmkoliv roleplay kreativním způsobem, kterého je vaše postava schopna – zapíchnutí, udušení, zlomení vazu, shození ze skály (obrazně) a tak dále. Doražení způsobuje smrt.

Poznámka k obírání

Obírání mrtvol i bezvědomých probíhá reálně, tj. pohrabete se dotyčnému v měšcích, obrátíte naruby kapsy, pokud dotyčnému chcete zout boty, tak mu je zujete apod. Obírání stylu “obírám tě, dej mi všechno co máš” nefunguje s jednou výjimkou: Pokud chcete prohledat intimní partie, použijte místo rukou heslo “prohledávám intimní partie” a ohledávaný vydá herní předmět(y), které v daném místě skrývá.

Smrt

Pokud vaše postava umře tím, že jí vyprší agonie nebo je doražena, je dočista mrtvá a lepší to nebude. Leda by se stal zázrak… ale ty se zpravidla nedějí. Prosté, milý Watsone.

Život prostě máte jen jeden. Když vás o něj kdokoliv jakýmkoliv způsobem připraví, dohrajete scénu, v níž se nacházíte a odeberete se na orgovnu. Tam si nám pobrečíte na rameni, co že strašného se vám přihodilo, my vám dáme hrnek teplého čaje a vymyslíme, co s vámi dál.

Berte prosím na vědomí, že nikdo nevraždí jen tak na potkání. Ano, svět je tvrdý a nelítostný. I tak by vaše postava měla mít dobrý důvod k tomu někoho zabít. Také berte v potaz, že smrt je permanentní a pokud je to možné, úmrtí postavy by pro hráče měla být silná, emotivní scéna, ze které bude mít dobrý pocit. Tím neříkáme, že musíte dát soupeři vědět, že ho chcete poslat na pravdu boží, ale zkusit mu jeho úmrtí připravit tak, aby si ho užil (a ideálně i dokázal pochopit proč).

Nemoci a otravy

Nemoci a otravy se projevují skrze další symptomy, které se hráč dozví podle toho, čím se jeho postava nakazila nebo čím byla otrávena. Mohou postihovat jak tělo, tak mysl. Podle symptomů může felčar rozpoznat, jak postavu léčit (či pokud je to vůbec potřeba). Pokud trpí nemocí nebo otravou, jakákoliv zranění postavy se neléčí, tedy neobnovují se jí životy. Ani fyzické, ani stínové.

Pokud je postava nakažena nemocí nebo otrávena, je o tom zpravena travičem, organizátorem, případně popiskem dané látky. Pokud hráč postavy nedostane kartičku popisující průběh příznaků daného neduhu, zajde si pro ni k jednomu ze statických organizátorů.

Stavy těla

Opilost

Není pevně stanoveno, kolik kdo vydrží, než se opije. Nebudeme řešit, kolik kdo čeho vypil, hrajte to se zdravým rozumem – čím víc toho vypijete, tím víc na šrot jste. Pokud chcete mít nějakou představu o výdrži postavy, berte orientačně životy postavy: Kolik životů, tolik piv/vína/panáků zvládne, než se opije. Nicméně existuje několik daných pravidel:

 • Postava, která má perk typu „Kalič“ může vaši postavu cíleně opít tím, že společně vypijete určité množství alkoholu za danou dobu. Eventuálně ji může opít až do bezvědomí.
 • Postavu, která má perk typu „Tvrdá játra“ opijete jen velmi těžko, pokud neznáte její slabinu.
 • Postava, která má nevýhodu „Střízlík“ se opije už po prvním vypitém poháru alkoholu.

V opilosti se (pokud není řečeno jinak) motáte, padáte, blekotáte a tak dále, znáte to sami. Ve chvíli, kdy přestanete pít, střízlivíte. Není pevně stanoveno jak dlouho by to mělo trvat, na vystřízlivění by vám měla stačit jedna „střízlivěcí“ scéna – jít si odpočinout někam stranou, začít ředit, žrát syrové kafe a tak dále.

UPOZORNĚNÍ: Pokud se chcete herně opít, zkuste se u toho nezrušit reálně. Mít v panáku nealko místo tvrdýho je v pohodě.

Vyčerpání

Vyčerpání je stav fyzické a psychické únavy. Postava nemá sílu vůbec nic dělat, není schopna vykonávat jakoukoliv činnost, na kterou se musí soustředit, včetně boje, sesílání kouzel, žehnání apod. Pokud jí to nějaký perk i přesto umožňuje, první utržené zranění jí pošle do agonie nebo bezvědomí podle toho, zda bylo zranění fyzické nebo stínové. Vyčerpání se lze zbavit následujícími způsoby:

 • ~30 minutami odpočinku, kdy se postava aktivně nesoustředí na nic náročného.
 • ~10 minutami spánku (dobrovolného, nebo s jakýmkoliv pozitivním účinkem), masáží nebo perkem.
 • Pomoci může i magie nebo nějaký nakopávák, třeba kvalitní kafe nebo něco od alchymisty.
Spánek

Spánek může být způsoben dvěma příčinami:

 • Dobrovolně. Takový spánek trvá tak dlouho, jak postava chce, nebo dokud ji někdo neprobere.
 • Nedobrovolně, způsobený nějakým přípravkem, symptomem nemoci apod. Takový spánek může být pro postavu jak pozitivní (například může urychlovat hojení zranění), tak negativní (neodpočine si vůbec). Postava se z takového spánku sama neprobere.

Spící postava může být probuzena různými způsoby – hlukem, fackou, lechtáním apod. (ano, napadení spáče probudí rovněž). Po dobu spánku si postava nepamatuje, co se kolem ní dělo.

Stavy mysli

Mysl může být ovlivněna drogami nebo magií, stejně tak může mysl ovlivňovat nemoc. Účinky drog či magie mají určité trvání, které sdělí sesilatel nebo popisek drogy.

Blud

Blud je nepravdivý obraz reality. Vždy je založen na existujících věcech, které postava vnímá jinak, než jaké skutečně jsou. Blud nemůže nic dotvářet, pracuje pouze s tím, co skutečně existuje, tedy co postava vidí a slyší, přičemž zhruba zachovává rozměry objektů. Postava pod vlivem bludu může vidět místo vařečky dýku, ale nikoliv obouruční meč apod.

Změna emoce

Výrazná změna emocí postavy. Může být vztažena vůči někomu či něčemu (postava A se naštvala na postavu B) nebo spontánní, nevázaná na konkrétní situaci či osobu (postava propadla bujarému veselí bez zjevné příčiny). Postava vždy považuje emoci za vlastní. Specifickým projevem emoce je strach (viz Hesla).

Kontrola mysli

Ovládání akcí jiné postavy za pomoci magie, přičemž ovládající musí vydávat jasně pochopitelné a splnitelné příkazy, které nevedou k sebepoškození či sebevraždě postavy (pokud organizátorem nebude sděleno jinak). Kontrolovaná postava považuje příkazy za své, netuší, že jí byly podsunuty.