Freiwold

Uspořádání: Federativní monarchie v čele s voleným králem

Vládce: Geisli Kolmarssón

Znak: Dva stříbrní medvědi na zeleném poli

Božstva: Mnohobožství, Anhaltská Trojice (minoritně), Bog (minoritně)

Významná města: Haugesund (hlavní), Garendal

Přízvuk: Severský (skandinávské jazyky)

Freiwold na rozdíl od okolních zemí není feudálním státem. Freiwoldská federace vznikla před třemi staletími na základě Haugesundské úmluvy, kdy se rozsáhlé území původně rozdrobených zemí a zemiček spojilo do federativního uspořádání. Pestrý slepenec různě bohatých a rozvinutých zemí se však ukázal jako efektivní způsob ochrany celku, do nějž každý přispívá svým dílem. Druhou stranou mince však zůstává určitá nejednotnost, neb každá sebemenší část federace udržuje vyjma všeobecně platných zákonů řadu vlastních úprav, které se mnohdy nesou jen v ústní tradici.

Společnou vlastností Freiwoldských je jazyk, a jak název federace napovídá, touha po svobodě. Svoboda a tolerance jsou pro ně měřítkem, před nímž jsou si všichni rovni, byť drsné a neučesané prostředí Terry je naučilo, že vyjma těchto ctností je potřeba i ostražitosti vůči svému okolí, zejména pak vůči magokracii z Baradonu, se kterou nikdo nechce mít nic moc společného, ale zároveň nikdo neví, co od ní vlastně čekat – zejména proto, že to jsou nevypočítaví mágové. Další ctností Freiwaldských je jejich čest. Vzhledem k tomu, že velká část zemí federace není tolik prorostlá byrokracií jako města západních zemí, má slovo ve Freiwaldu stále velkou váhu a porušení slibu se v podstatě rovná společenské sebevraždě, v horším případě až vyhnanství.

Freiwoldští mluví se silným severským přízvukem (čím dál na sever, tím méně jim je rozumět). Jsou přátelští, pohostinní, vůči rozmanitým kulturám a náboženstvím Terry vcelku tolerantní a snadno přebírají zvyky jiných, pokud v nich vidí smysl a přínos pro ně samé. Zároveň jsou občas až příliš podezřívaví a nedůvěřiví, zejména vůči mágům z univerzit, alchymistům a další podobné havěti. Charakteristická je pro ně víra v širokou škálu bohů, protože (občas doslova) každá ves má jiného patrona, Freiwoldští kněží (a nejen oni) jsou známi svojí schopností číst runy a díky nim ovládat magické síly či rozmlouvat s bohy. Z Anhaltu, ke kterému má Freiwold kulturně blízko, se rozšířila víra v trojici Gundenhar – Sigurfried – Irunn, v Gorodinském pohraničí ale začíná postupně převládat Bog.